Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Μαρκον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή
1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.  1 Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. 
Η βάπτιση του Ιησού
Οι πειρασμοί του Ιησού
Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία
Το κάλεσμα των τεσσάρων ψαράδων
Ο άνθρωπος με το ακάθαρτο πνεύμα
Θεραπεία πολλών αρρώστων
Ο Ιησούς περιοδεύει κηρύττοντας
Ο καθαρισμός ενός λεπρού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16