Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΕπιστολη Πετρου Β΄

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Χαιρετισμός
1 Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ·  1 Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που έλαχαν ισότιμη πίστη μ’ εμάς μέσω της δικαιοσύνης του Θεού μας και σωτήρα Ιησού Χριστού. 
Η χριστιανική κλήση και εκλογή
Η δόξα του Χριστού και ο προφητικός Λόγος


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3