Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Αφιέρωση στο Θεόφιλο
1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων  1 Επειδή, πράγματι, πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα πράγματα που συνέβηκαν μεταξύ μας με απόλυτη βεβαιότητα, 
Προαγγελία της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Ο ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας
Η Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ
Ο ύμνος της Μαρίας
Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή
Η προφητεία του Ζαχαρία


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24