Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΠρος Γαλατας

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Χαιρετισμοί
1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,  1 Παύλος, απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε μέσω ανθρώπου, αλλά μέσω του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατέρα που τον έγειρε από τους νεκρούς, 
Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα ευαγγέλιο
Πώς ο Παύλος έγινε απόστολος


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6