Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΠρος Ρωμαιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16)

Προσωπικοί χαιρετισμοί
1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,  1 Σας συνιστώ, λοιπόν, τη Φοίβη την αδελφή μας, η οποία είναι και διάκονος της εκκλησίας που βρίσκεται στις Κεχρεές, 
Δοξολογία


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16