Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13)

Η παραβολή του σπορέα
1 Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·  1 Εκείνη την ημέρα εξήλθε ο Ιησούς από την οικία και καθόταν δίπλα στη λίμνη. 
Ο σκοπός των παραβολών
Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα
Η παραβολή των ζιζανίων
Oι παραβολές του κόκκου του σιναπιού και του προζυμιού
Η χρήση των παραβολών
Η εξήγηση της παραβολής των ζιζανίων
Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ
Παλιοί και νέοι θησαυροί
Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28