Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 32 Δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 04 Μαρ 2021, 20:45 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Σάβ 06 Μαρ 2021, 17:32 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409
Εικόνα

Σημεία της συντελείας του κόσμου - Πρόλογος Συγγραφέως

'Ο Χιλιασμὸς δὲν ἐνεφανίσθη ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὴν σατανικωτάτην μορφήν, ὑπὸ τὴν ὁποίαν ἐμφανίζεται σήμερον. Διότι σήμερον ὁ Χιλιασμὁς, ἔργον τῶν ἀντιχρίστων 'Εβραίων, εἶνε, Θὰ ἔλεγε κανείς, ένσάρκωσις τοῦ Σατανἂ πρὸς πλήρη ἀλλοίωσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ. ’Ενεφανίσθη ὑπὸ ἠπἷαν μορφὴν εὐθὺς μετὰ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴν διδασκαλίαν περὶ κοσμοκρατορἷας τοῦ ὰναμενομένου Μεσσἷου. Ἡ ἐβραϊκὴ αὐτὴ διδασκαλία εἶχεν ἑπίδρασιν καὶ ἐπὶ τῶν ᾿Αποστὀλων πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς. Διὰ τοῦτο καὶ ἠρώτησαν τὸν Κῦριον· «Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾽Ισραἡλ;» (Πράξ. α’ 6). ”Ηρχισε δὲ νὰ λαμβάνῃ συγκεκριμένην μορφὴν ἀπὸ παρερμηνεἷαν τοῦ κ΄ κεφαλαίου τῆς ’Αποκαλύψεως τοῦ ἀποστόλου ’Ιωάννου, τὸ ὁποῖον ὁμιλεῖ περὶ χιλιετοῦς βασιλεἱας τοῦ Χριστοῦ μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ. ’Εσυνεχίσθη δὲ ἡ ἐσφαλμένη αὐτὴ διδασκαλία σποραδικῶς διὰ μέσου τῶν αἰώνων μέχρι σήμερον.

Ήλθον δὲ συνεπίκουροι εἰς αὐτὴν ὅλοι οἱ μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου δημιούργηθέντες παρήγοροι θρῦλοι καὶ αἱ προφητεῖαι διὰ μίαν μελλοντικὴν ἐπανάκτησιν τῶν ἀπολεσθέντων, ἰδίως τῆς Πόλεως. Αὶ προφητεῖαι αὐταί, αἱ ὁποῖαι συμφωνοῦν ἐν μέρει μὲ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἀρχαίων χιλιαστῶν, ἧσαν γέννημα τοῦ δεινοπαθοῦντος Ελληνικοῦ λαοῦ. Τὰς ἔγραψαν καὶ τὰς ἐκυκλοφόρησαν ἀνώνυμοι μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ἴσως ὀπαδοὶ τῆς μεσοβασιλείας. Καὶ διὰ νὰ δώσουν εἰς αὐτὰς περισσότερον κῦρος, ἀπέδωσαν αὐτὰς εἰς ᾿Αγἷους παλαιῶν ἐποχῶν, ἐνῶ καὶ ἱστορικῶς καὶ θεολογικῶς εἶναι ἀπαράδεκτοι. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου περίεργον τὸ φαινόμενον αὐτό, ὅτι ἐγράφησαν διὰ μέσου τῶν αἰώνων χρησμοὶ καὶ προφητεῖαι ἀποδιδόμεναι εὶς 'Αγίους, ἀφοῦ ἐγράφησαν ὁλόκληρα συγγράμματα καὶ Εὐαγγέλια ἀκόμη ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν μεταποστολικὴν ἐποχήν, ὡς εἶναι τὰ λεγόμενα ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια καὶ τόσα ἄλλα συγγράμματα, ἀποδιδόμενὰ εὶς 'Αγίους, τὰ ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία ἀπέρριψεν ὡς νόθα καὶ ψευδεπίγραφα.

Οὕτως αἱ προφητεῖαι αὐταὶ συνεπικουροῦν εἰς τὰς περὶ μεσοβασιλεῖας ἰδέας, ἐνῷ καταλήγουν, ἐκτὸς τῆς ὲπανακτήσεως τῆς Πόλεως, μὲ θρίαμβον τῆς ᾿Ορθοδοξἷας, μὲ ἕνα παγκόσμιον Πατριάρχην, ἔχοντα τὴν ἕδραν του εἰς τὴν Εὐρώπην, καὶ μὲ βασιλείαν 'Αγίων. Καὶ ταῦτα "πάντα θὰ γίνουν μετὰ ἕνα καταστρεπτικὸν πόλεμον. ᾿Εν δὲ τῇ καταστρεπτικῇ τοῦ πολέμου δίνῃ, ἀποτόμως θὰ λυπηθῇ ὁ Κύριος τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι χάνονται, καὶ θὰ ἀποστείλῃ Άγγελον, ὁ ὁποῖος δι᾽ ἰσχυρᾶς ἐξ οὐρανοῦ φωνῆς θὰ σταματήσῃ τὸν πόλεμον («στῆτε στῆτε»).

Συγχρόνως Θὰ ὑποδεῖξῃ κάποιον ἅγιον ἄνδρα καὶ θὰ εἴπῃ: «Στραφῆτε εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐκεῖ εὑρήσετε ἅνδρα· αὐτὸν παραλάβετε». Καῖ αὐτὸν τὸν ἄγνωστον, ὅστις Θὰ φέρῃ τὸ ὄνομα Ἰωάννης, θὰ ἁρπάζουν βιαἷως καἶ θὰ τὸν ἀνακηρύξουν βασιλέα, ἀσφαλῶς εἰς τοὺς “Ελληνας καὶ τὴν Ἑλλάδα (Διὰ τὰς ἑκατοντάδας ὑπόλοιπα μικρὰ καὶ μεγάλα κράτη οὐδὲν λέγουν αἳ ψευδοπροφητεῖαι). 'Ο Ἰωάννης δὲ αὐτὸς θὰ φέρῃ τὴν βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ 'Ελλὰς μὲ τοὺς “Ελληνας Θὰ διέρχονται ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἁγιασμῷ! (Τὰ ἄλλα ἔθνη, ἰδίως τὰ μὴ Χριστιανικά, τί θὰ γίνουν; ᾿᾿Η θὰ ἔχωμεν ἡμεῖς οἱ “Ελληνες παγκόσμιον κυριαρχίαν, ὡς ἀνέκαθεν πιστεύουν καὶ ἐλπίζων διὰ τὸ κράτος των μέσῳ τοῦ... ἀκόμη ἀναμενομένου Μεσσίου των οἱ 'Εβραἳοι;). Φοβεραἳ μωρίαι, αἱ ὁποῖαι οὔτε εἰς μικρὰ παιδιὰ ἁρμόζουν.

Καὶ ἐπειδὴ τὸ κακὸν ἔχει παραγίνει, ἰδίως τώρα τελευταίως, μὲ τὰς ἀλλεπαλλήλους συγγραφὰς καὶ ψευδοπροφητείας, πλαισιωμένας καὶ μὲ δῆθεν συναφῆ πρὸς αὐτὰς ἁγιογραφικὰ χωρία, καὶ ἐπειδή, παρὰ τὰς ἀλληπαλλἠλους διαψεύσεις καὶ γελοιοποιήσεις, δὲν συνετίζονται οἱ διάφοροι συγγραφεῖς͵ ἀλλ’ ἀναβάλλουν τὸν χρόνον ἐκπληρώσεως τῶν προφητειὢν, ὅπως οἱ ἄθλιοι Χιλιασταῖ, συγχρόνως δὲ προβαίνουν εἰς νεωτέρας ἐκδόσεις τῶν βιβλίων των, ἀναγκαζόμεθα, κατόπιν καἱ ὑποδεἷξεως πολλῶν, ὡς τοῦ ἐν 'Αγίῳ ”Ορει Θεολόγου μοναχοῦ π. Θεοδωρήτου κἀὶ τοὓ Θεολόγου διακόνου π. Μάρκου Μανὠλη, ἰδίως δὲ τοῦ Σεβασμιωτἀτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνου, νἀ προβωμεν είς ἔκδοσιν εἰδικοῦ τεύχους, περιέχοντος τὰ πρὸ ὀκταετίας ἐν τῷ «’Ορθοδόξῳ Τύπῳ» δημοσιευθέντα ἄρθρα ἡμῶν ὑπὸ τὸν τίτλον «’Ορθόδοξος καἱ ἀντἵχριστος χιλιασμὸς διὰ μέσου τῶν αἰώνων», μὲ προσθήκην καὶ πολλῶν ἄλλων στοιχείων. Πράττομεν δὲ τοῦτο μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ διαφωτἷσωμεν ὄχι τοὺς φανατικοὺς ὀπαδοὺς τῶν διαφόρων ἀκατανοήτων καῖ γελοίων ψευδοπροφητειῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπενθυμἷζουν τὰ «ἥξεις ἀφῆξεις» καὶ ἄλλα σκοτεινὰ ρήματα τῆς Πυθίας, ἀλλὰ τοὺς καλοπροαιρέτους ἐκ τῶν πλανηθέντων. Συγχρόνως δὲ νὰ ἐνθαρρύνωμεν ἐκείνους͵ οἱ ὁποῖοι ἠσχολήθησαν, ἄλλος ὀλιγώτερον καὶ ἄλλος περισσότερον, ἀντιθέτως πρὸς τὰς περὶ μεσοβασιλεῖας ἰδέας, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ γενικοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Θεοφόρων Πατέρων, τῆς 'Ιερἂς Παραδόσεως καὶ τῆς καθολικῆς πίστεως, καὶ ἔγραψαν διὰ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, τὰ ὁποῖα ἀναφέρει ὁ Κύριος μας, ὄχι ὡς πρόδρομοι σημεῖα καθολικῆς ἐπικρατῆσεως καὶ βασιλείας Του ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ τῆς δευτέρας Παρουσίας Του.

”Ηδη εἰς τὸ βιβλἷον τοῦτο ἀναφέρομεν τὰ κυριώτερα τῶν σημείων αὐτῶν͵ καθὼς καὶ ἄλλα προφητευόμενα ἐν τῇ Γραφῇ σημεῖα. Μεταξὺ δὲ τούτων εἶναι καὶ ἡ διαρκῶς αὐξανομένη ἁπιστἷα καὶ ἀθεΐα καὶ ἡ πανσεξουαλικὴ καὶ σοδομιτικὴ παραφροσύνη, ἡ ὁποία κατέλαβε τὸν Πλανήτην ὅλον, καὶ ἴσως ὑπερέβαλε τὸν προκατακλυσμιαῖον καὶ τὸν σοδομιτικὸν κόσμον! (Επομένως δὲν πρέπει ν’ ἀναμένεται ἔκτακτος ἐπιστροφὴ τοῦ κόσμου εἰς τὸν Κύριον μὲ ἐν συνεχείᾳ βασιλεἷαν ἢ μεσοβασιλείαν Του ἐπὶ τῆς γῆς διὰ μικρὸν ἢ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ἀλλ’ ἐμφάνισις τοῦ Πλάνου͵ τοῦ ᾽Αντιχρίστου, τὸν ὁποῖον ἥδη ἀναμένουν μὲ ἀγωνίαν οἰ σημερινοἳ 'Εβραῖοι, «ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τᾧ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφάνεια τῆς παρουσίας αὐτοῦ» (Β΄ Θεσσ. β’ 8).Ναύπακτος, Φεβρουἁριος 1977
᾽Αρχιμ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ Κ. ΚΟΜΠΟΥΓΙΑΣ

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Τρί 09 Μαρ 2021, 13:15 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409
ΤΑ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ ΓΡΑΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Και το όνομα αυτού Ιωάννης Βατάτζης.

Τώρα τελευταία έχουν οργιάσει οι φήμες για τον μαρμαρωμένο Βασιλιά με το όνομα Ιωάννης Βατάτζης ο οποίος είναι άφθαρτος & κοιμόμενος σε μυστική σπηλιά λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα διαβάζουμε στο Αγιορείτικο βήμα ότι Τούρκος Στρατηγός οδήγησε στην σπηλιά Ελληνα συνάδελφό του & του αποκάλυψε το μυστικό!!!

Γοργόνες λέει εμφανίζονται σε βραχονησίδες, που έχουν σχέση με τον μαρμαρωμένο Βασιλιά & άλλα τέτοια... & να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε ακόμη. Γεροντάδες λέει από το Αγιο Ορος έχουν προφητέψει ανάσταση του μαρμαρωμένου βασιλιά & ανάκτηση της Πόλης...Ενα έχω να πω:
Τίποτε από όλα αυτά δεν προκύπτει από την διδασκαλία του Χριστού. Εξ΄άλλου δεν έχει καμία σημασία η αναμενόμενη (όνειρο θερινής νύχτας) αναλαμπή της Ορθοδοξίας, την οποία ορισμένοι γραφικοί εθνικιστές διατυμπανίζουν, αποπροσανατολίζοντας τους ανθρώπους από αυτά που πραγματικά πρόκειται να συμβούν. Και αυτά που ενδιαφέρουν είναι η συνειδητοποίηση ότι ζούμε τους έσχατους χρόνους αυτής της ιστορίας, ζούμε στην εποχή του άνομου, του υιού της απωλείας & της μεγάλης αποστασίας.


Αυτό σημαίνει ότι η Καινούργια Εποχή είναι πολύ κοντά όπως & το τέλος της ιστορίας της ανθρωπότητας, με την σημερινή της μορφή. Να επαναλάβω ότι δεν μιλάω για καταστροφολογία. Μιλάω για ζωή, για απαλλαγή από την πανούκλα. Είναι γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που τρομοκρατούνται, όπως είναι & πολλοί εκείνοι που ζητούν την συντόμευση & την Σωτηρία. Ο,τι καταστροφές θα προκληθούν στο άμεσο μέλλον, θα οφείλονται στην ανοησία των ανθρώπων & στον "διδάσκαλό τους" τον οποίο ακολουθούν τον άνομο & ανθρωποκτόνο υιό της απωλείας, τον πατέρα του ψεύδους. Και όλοι αυτοί, κόφτονται δήθεν για νομιμότητα.


Ιάκωβος Τίγκας

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 11 Μαρ 2021, 10:36 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409
Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» - Του ερευνητού αρθρογράφου κου Χρήστου Σαλταούρα

Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

Του ερευνητού αρθρογράφου κου Χρήστου Σαλταούρα


Ζούμε σε εποχή σύγχυσης και διάδοσης αιρέσεων και πλανών. Μία τέτοια πλάνη που διαδίδεται εντόνως ανάμεσα στους Χριστιανούς Ελληνικής καταγωγής, αποτελεί και η Χιλιαστικού τύπου διδασκαλία περί «ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» !!! Όπως διάφοροι Προτεστάντες αιρετικοί διδάσκουν μία επίγεια «μεσοβασιλεία» του Χριστού με υλική ευμάρεια διάρκειας 1000 ετών….έτσι και ορισμένοι εξ ημών διαδίδουν «ευσεβείς πόθους» περί «Μαρμαρωμένου Βασιλιά» και «επιστροφής της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες», περί «θριάμβου της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο», αποκοιμίζουν έτσι τις συνειδήσεις των απλοϊκών ανθρώπων. Υλική ευμάρεια και ειρήνη υπόσχονται διάφοροι θεομπαίχτες και πατριδοκάπηλοι στο όνομα «Εξαδάκτυλων», «Βασιλέων της Πενίας» και «Βατάτζηδων» !!! Ονειρεύονται ξύπνιοι ορισμένοι και θεωρούν ότι ακόμη και «χωρίς ντουφεκιά ……το ξανθό γένος θα μας δώσει την Πόλη»!!!

Βλέπετε εμείς οι Έλληνες πρέπει να «θριαμβεύσουμε ξανά»! Να «ευαγγελίσουμε την οικουμένη» !

Δεν πειράζει που είμαστε μέσα στην αμαρτία και τον υλισμό…….

Δεν πειράζει που είμαστε από τους κορυφαίους λαούς στις ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ……

Δεν πειράζει που ψηφίζουμε αντιχριστιανικά κόμματα και ιδεολογίες να μας κυβερνούν….

Δεν πειράζει που έχει γεμίσει η χώρα μας με αιρέσεις, αποκρυφιστές, παγανιστές, άθεους και υλιστές…..

Δεν πειράζει που γίνονται παρελάσεις «υπερηφανίας» ομοφυλοφύλων …….

Δεν πειράζει που η αγάπη έχει ψυχρανθεί και ο καθένας κοιτάει την πάρτη του….

Δεν πειράζει που φτωχοί και άστεγοι υποφέρουν στους δρόμους…..

Δεν πειράζει που πολλοί Εκκλησιαστικοί ηγέτες και θεολόγοι αδιαφορούν για το Ποίμνιο, δεν το κατηχούν και διαγκωνίζονται για το ποίος θα φιλήσει πρώτος την παντόφλα του Πάπα……

Δεν πειράζει που υπάρχει υπογεννητικότητα και γηράσκει ο πληθυσμός της χώρας με ολέθριες εθνικές και οικονομικές συνέπειες….

Δεν πειράζει που αλλοιώνεται η πληθυσμιακή σύσταση της πατρίδος……..

Δεν πειράζει που η νεολαία μας δεν γνωρίζει τι εορτάζουμε στις ημερομηνίες των εθνικών επετείων…

Δεν πειράζει που αν πάμε στο δρόμο και ρωτήσουμε 10 άτομα πόσα βιβλία έχει η Καινή Διαθήκη……θα απογοητευθούμε από τις απαντήσεις…..

Τίποτα από όλα αυτά δεν πειράζει και δεν ταράζει τον ύπνο μας…….μόνο την Κωνσταντινούπολη να πάρουμε και να τρώμε με χρυσά κουτάλια με τον Βασιλιά της Πενίας !!! Και φυσικά στο όμορφο αυτό όνειρό μας όλο και κάποιον ρόλο θα παίξει η «οργάνωση Έψιλον» και οι «Ολύμπιοι ΕΛ» !!!

Η Αγία Γραφή έχει προφητεύσει για εποχές σαν την δική μας :

Β ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4: 3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.

Αρέσκονται στα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ οι ανθρώποι. Σε θεωρίες περίεργες που τους γαργαλάνε τα αυτιά.

Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 7: 29 τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι, 30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, 31 καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.

Ενώ η Γραφή λέγει ότι ο «καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν» και ότι «παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου», ορισμένοι περιμένουν εποχές δόξας και ευμάρειας με τον «Εξαδάκτυλο»….!

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2: 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός.

Α ΙΩΑΝΝΟΥ 2: 18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν.

Ο Αντίχριστος έρχεται καλπάζοντας και οι ψευδοπροφήτες περιμένουν … τον «Μαρμαρωμένο Βασιλιά» !

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:1 τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, 2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς

Οι ψευδοδιδάσκαλοι της «αναλαμπής» φρονούν τα επίγεια….λαχταρούν επίγειες Βασιλείες και δόξες .

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 14: 15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς, οἳ λέγουσι· μάχαιρα καὶ λιμὸς οὐκ ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης· ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται οἱ προφῆται

Όμοια με την εποχή του Προφήτου Ιερεμία είναι και η σημερινή. Εποχή αποστασίας από τον Θεό που έχει φέρει και θα φέρει και άλλα δεινά αν δεν μετανοήσουμε. Όπως τότε οι ψευδοπροφήτες έλεγαν ευχάριστες ψευδοθεωρίες στον λαό περί «ειρήνης» και «ευμάρειας»….. ενώ ο Ιερεμίας ως αληθινός Προφήτης προέλεγε δυσάρεστα πράγματα , την αιχμαλωσία στην Βαβυλώνα εξ αιτίας των αμαρτιών και της Ειδωλολατρίας ! Ο λαός όμως αντί να μετανοήσει για τα αίσχη του άκουγε τα «ωραία λόγια» των ψευδοπροφητών και έστρεφε την πλάτη στον Θεό και τους Προφήτες του !

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Σάβ 20 Μαρ 2021, 10:58 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Δευτ 29 Μαρ 2021, 07:41 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 30 Δεκ 2021, 23:21 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409
Η πλάνη της ψευδοπροφητείας της «Αναλαμπής» της Ορθοδοξίας στα έσχατα---..θα «πάρουμε την Πόλη και τήν Αγιά Σοφιά;»..πατηρ Ἀθανασίος Μυτιληναίος


Σωτηρόπουλος για αναλαμπή και αντίχριστο


_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Κυρ 02 Ιαν 2022, 11:50 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409
Μη περιμένετε παγκόσμια ειρήνη, ό,τι θα τρώτε με χρυσά κουτάλια, πέφτετε στην αίρεση του Χιλιασμού.Η πλάνη της Αναλαμπής της Ορθοδοξίας και οι έσχατοι καιροί της Δευτέρας Παρουσίας


_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Κυρ 23 Ιαν 2022, 12:14 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Κυρ 23 Ιαν 2022, 20:57 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 9409
ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ(ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ 20-01-2022


_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 32 Δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4  Επόμενο

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com