Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.org


Παρακαλώ επιλέξτε ένα βιβλίο από τα αριστερά.

Τό ἀρχαῖο κείμενο εἶναι ἀντιγραφή ἀπό τήν Καινή Διαθήκη τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Αν έχετε πρόβλημα με τις γραμματοσειρές
παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε εγκατεστημένες τις παρακάτω :

Arial

Palatino Linotype

Verdana

Verdana Bold

Για χρήστες Windows επιβεβαιώστε ότι βλέπετε τις
παραπάνω γραμματοσειρές στο φάκελο C:\WINDOWS\Fonts .
Αν όχι, τότε κατεβάστε τα παραπάνω 4 αρχεία σε ένα οποιοδήποτε φάκελο,
και στη συνέχεια επιλέξτε τα και κάντε Αντιγραφή (Copy) και μετά Επικόλληση (Paste)
στο φάκελο C:\WINDOWS\Fonts .