Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
http://agiooros.org/

Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου
http://agiooros.org/viewtopic.php?f=96&t=13695
Σελίδα 1 από 1

Συγγραφέας:  antonios [ Σάβ 23 Δεκ 2017, 21:03 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ http://www.arnion.gr


Προσφώνησις τῶν ΦωτιζομένωνΠροσοχή εἰς τήν ἐξέτασιν τῆς προαιρέσεως προκειμένου νά γίνη δεκτή ἡ Κατήχησις καί ἐν συνεχείᾳ τό βάπτισμα.


Ἐάν κάποιος σ᾿ ἔφερε εἰς τήν Κατήχησιν, μή φύγης, ὁ Χριστός σέ ἀγρεύει. Ἤδη εἰσέρχεσαι εἰς τήν γνῶσιν τῶν Μυστηρίων. Πρόσεξε μή ἀστοχήσης.Ἀνάγκη «ἐμφυσήσεως» καί ἐπορκισμοῦ. Ἐφόδια πρός ἀντιμετώπισιντῶν αἰρετικῶνἩ ἄνευ ἀπουσιῶν παρακολούθησις τῆς Κατηχήσεως. Ἡ ἐχεμύθεια περί τήν Κατήχησιν εἰς τούς μή κατηχουμένους. Ἡ προσεκτική διαγωγή ἀρρένων καί θηλέων κατά τήν κοινήν Κατήχησιν.


Συγγραφέας:  antonios [ Παρ 29 Δεκ 2017, 14:47 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Προσδοκία τῆς νύχτας τοῦ Βαπτίσματος μέ ὅλα τά δῶρα τοῦ Μυστηρίου. Χαρακτηριστικά τοῦ Βαπτίσματος.Γνωρίσματα τοῦ Βαπτίσματος. Ὁ δρόμος πρός τόν Οὐρανόν διέρχεται διά τοῦ Δράκοντος. Τρόποι προφυλάξεως. Τελευταῖες προτροπές εἰς τήν Προκατήχησιν. Τέλος Προκατηχήσεως.Σχόλια εἰς τό Προσλόγιον – Καινῆς Διαθήκης μαθηταί -Χριστοῦ μυστηρίων κοινωνοί. Ἡ ἀνάγκη ἀπαλλαγῆς ἀπό τά ἁμαρτήματα.Ἡ σημασία τῆς ἀνημμένης λαμπάδος είς τήν βάπτισιν.
Δουλεία ἤ υἱοθεσία; Ἡ καινή ἔνδυσις. Ὁ ἀρραβών τοῦ Πνεύματος. Ἡ μυστική σφραγῖδα τῶν πιστῶν.Χάρις καί προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ εὐθύνη ὡριμάζει τόν Χριστιανόν. Ἡ εὐλαβής συντήρησις τῆς Θείας Χάριτος.


Συγγραφέας:  antonios [ Κυρ 31 Δεκ 2017, 14:15 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἡ ἀνάγκη Ἐξομολογήσεως. Ἡ καλλιέργεια τῆς μνήμης. Ἡ ἀμεριμνησία. Ἡ σχολή. Προσοχή εἰς τήν ἀργολογίαν καί κατηγορίαν.


Τό ἄγχος τῆς ὑπάρξεως. Ἡ ἀνάγκη συγχωρήσεως τοῦ πλησίον. Προθυμία εἰς τάς Συνάξεις. Ἀγών περί ψυχῆς καί δή ἐν τοιαύταις ἡμέρες.


Δεινόν ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεως. Ἡ ἀνάγκη μετανοίας.


Τί εἶναι ἁμαρτία. Πηγή τῆς ἁμαρτίας ὁ ἄνθρωπος καί ὁ διάβολος. Προσοχή εἰς τά ριζώματα τῆς ἁμαρτίας.


Ὁ διάβολος ὡς πηγή κακοῦ.Συγγραφέας:  antonios [ Πέμ 04 Ιαν 2018, 10:48 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀναγκαιοτάτη ἀφοῦ μετανοήσωμε. Ἡ ἄπειρη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Παραδείγματα μετανοίας.Γυναῖκες, πρότυπα μετανοίας. Λαός τοῦ Ἰσραήλ, πρότυπον μετανοίας. Παραλληλισμός Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί ἡ μέχρι στιγμῆς ἀμετανοησία του.


Τύποι μετανοούντων ἀνθρώπων, ἡ ἐξομολόγησίς των καί ἡ συγχώρησίς των.Ἐγκώμιον διά τούς μέλλοντας νά βαπτισθοῦν. Κάθαρσις τῆς συνειδήσεως. Ἡ ἀνάγκη τοῦ Βαπτίσματος.


Ἡ σημασία τοῦ ὕδατος εἰς τήν Βάπτισιν καί γενικά ἡ θεολογία τοῦ ὕδατος εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν. Προϋποθέσεις τοῦ Βαπτίσματος.


Συγγραφέας:  antonios [ Τρί 09 Ιαν 2018, 09:33 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Οἱ καρποί τῆς Μετανοίας. Διαφορά τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Ἰωάννου καί τοῦ Χριστιανικοῦ Βαπτίσματος. Τό βάπτισμα τοῦ ὕδατος καί τοῦ αἵματος.Τό Ἅγιον Βάπτισμα ἀνεβάζει τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου. Δι᾿ αὐτοῦ λύεται τό κέντρον τοῦ θανάτου. Ἀπαλλάσσει ἀπό τόν δαιμονισμόν. Ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἁμαρτίαν. Ἀνακαινίζει ὡς ἄλλη μήτρα. Καθιστᾶ σύμφυτον τοῦ ὁμοιώματος τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς Του. Δυνατότης νίκης πειρασμῶν.Κατά τό Ἅγιον Βάπτισμα ἔχομεν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, λῆψιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό δῶρον τῆς υἱοθεσίας.Ἡ κακία μιμεῖται τήν ἀρετήν. Ἡ φιλοσοφία λυμαίνεται τήν Πίστιν. Ἡ θεοσέβεια ἐπί δογμάτων εὐσεβῶν καί πράξεων ἀγαθῶν. Μέγιστον κτῆμα τό μάθημα τῶν Δογμάτων. Εἰσαγωγή εἰς τά Δέκα κεφαλαιώδη Δόγματα τῆς Πίστεως.Περί Θεοῦ.


Συγγραφέας:  antonios [ Τετ 17 Ιαν 2018, 11:24 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Περί Χριστοῦ. Περί τῆς ἐκ Παρθένου Γεννήσεως.Περί τοῦ Σταυροῦ. Περί τῆς Ταφῆς. Περί τῆς ἈναστάσεωςἩ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Περί μελλούσης Κρίσεως.Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.


Σελίδα 1 από 1 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/