Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 5 Δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Τετ 31 Μάιος 2017, 14:22 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5779


τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη
Οἱ ἀναισθησιολόγοι τοῦ Νοσοκομείου τῆς Σάμου, μὲ ἀπόφασί τους, πού κοινοποιήθηκε στὴ διοίκησι τοῦ νοσοκομείου, ἀρνοῦνται νὰ χορηγοῦν ἀναισθησία σὲ περιπτώσεις διακοπῆς κυήσεως, ἐκτὸς ἐὰν συντρέχουν ἰατρικοὶ λόγοι κινδύνου τῆς ζωῆς ἢ τῆς ὑγείας τῆς ἐγκύου.

Οἱ ἀναι­σθησιολόγοι ἀρνοῦνται νὰ μετέχουν στὴ διαδικασία τῆς ἐκτρώσεως γιὰ λόγου ἠθικῆς συνειδήσεως. Ἐπικαλοῦνται καὶ τὸ ἄρθρο 31 τοῦ Νόμου 3418/2005 (κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας), πού ἀναφέρει πώς «ὁ ἰατρός μπορεῖ νὰ ἐπικαλεστεῖ τοὺς κανόνες καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἠθικῆς συνείδησής του καὶ νὰ ἀρνηθεῖ νὰ ἐφαρμόσει ἢ νὰ συμπράξει στὶς διαδικασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιὰ τὴ ζωὴ τῆς ἐγκύου ἢ κίνδυνος σοβαρῆς καὶ διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της».
• Νὰ σημειωθῆ, ὅτι μέχρι πρὸ τίνος καὶ στὸ νοσοκομεῖο τῆς Σάμου, ὅπως δυστυχῶς καὶ σ’ ὅλα τά νοσοκομεῖα τῆς χώρας, πραγματοποιοῦνταν διακοπὲς κυήσεως στὸ νοσοκομεῖο, μὲ τὴ συναίνεσι τῆς ἐγκύου ἢ τῶν γονέων σὲ περιπτώσεις ἀνήλικης, ὅπως ἐξ’ ἄλλου δυστυχῶς ὁ νόμος (ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων) ὁρίζει.
• Σύμφωνα μὲ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἡ διοίκησις τοῦ Νοσοκομείου φαίνεται νὰ μὴν ἔχη τὸ δικαίωμα νὰ ὑποχρεώση τοὺς ἀναισθησιολόγους καὶ τοὺς μαιευτῆρες νὰ συμμετάσχουν σὲ διακοπῆ ἐγκυμοσύνης.
• Ἦταν ἀναμενόμενο ν' ἀρχίσουν οἱ ἀντιδράσεις, οἱ εἰρωνεῖες, ἀλλὰ καὶ οἱ πιέσεις. Ὅλοι, βλέπετε, ἔχουν δικαίωμα νὰ ἐνεργοῦν ὅπως θέλουν, καὶ μάλιστα ἄτιμα καὶ ἐγκληματικά. Ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἐνεργῆ κατὰ συνείδησιν! Ἤδη πολλοὶ φορεῖς κατευθυνόμενοι ἀπό ἀθέους καὶ ἀμοραλιστές, κατηγοροῦν τὴ διευθύντρια τῶν ἀναισθησιολόγων. Λένε, πῶς πρὶν ἀνῆκε στὸ ΚΚΕ καὶ προέβαινε σὲ συνεργεῖα ἐκτρώσεων, ἐνῶ τώρα πρέπει νὰ ἔχη «μπλέξει» σὲ θρησκευτικὴ κίνησι!
• Δηλαδή, ἀποκλείεται νὰ δέχτηκε καὶ αὐτὴ ἡ ἀναισθησιολόγος τὸ μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου γιὰ σεβασμὸ στὴ ζωὴ καὶ νὰ μετανόησε;
• Γενικὰ ὅμως ὁ τίμιος γιατρὸς εἶναι γιατρός. Πάνω ἀπὸ τὶς κραυγὲς τῶν ὑστερικῶν, πού στριγγλίζουν ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων, ἔχει τὴ συνείδησί του. Ὑπεράνω φονικῶν ἀπαιτήσεων, ἔχει τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀγάπη στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀπόφασι νὰ μὴν ὑποκύψη σέ ἐκβιασμούς.
• Γιὰ ὅλα τὰ ἄτιμα ἔργα, πού καταπιεστικὰ ἐπιβάλλει τὸ ἄθεο κατεστημένο καὶ ἡ διεφθαρμένη κοινωνία μας, ἀπαιτεῖται ἀντίστασις. Ὁ ἐνάρετος κλείνει τὰ αὐτιά του στὰ ἐγκληματικὰ σχέδια τοῦ κόσμου καὶ βαδίζει σταθερὰ στὶς γραμμὲς τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἀλήθειας.
• Τὸ παράδειγμα τῶν ἀναισθησιολόγων τῆς Σάμου ἄς ἀκολουθήσουν καὶ ὅλοι οἱ γιατροὶ τῆς Ἑλλάδος, ἰδίως ὅσοι λόγω εἰδικότητας ἐμπλέκονται στὴ διαδικασία τῆς ἐν ψυχρῳ δολοφονίας ἀθώων παιδιῶν.
• Γιὰ νὰ ψηφισθῆ ὁ ἐγκληματικὸς νόμος ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων, ἄθλια γύναια, χωρὶς καμμιὰ κοινωνικὴ ὑπόληψι, ἔκαναν διαδηλώσεις καὶ ὕψωναν πανώ, πού ἔγραφαν: «Τὸ σῶμα εἶναι δικό μας, τὸ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε».
• Καιρὸς νὰ διαδηλώση καὶ ὁ ἠθικὸς καὶ τίμιος κόσμος τὴν ἀντίδρασί του καὶ νὰ δείξη τὴν ἀντίστασί του στὴ φονικὴ μανία κατὰ τῶν παιδιῶν καὶ νὰ ὑψώση πανώ, πού νὰ γράφουν: «Ἡ ζωή τῶν παιδιῶν δὲν εἶναι δική μας» — «Κάτω τά χέρια σας καὶ τὰ μαχαίρια σας ἀπό τὴ ζωούλα τοῦ μικροῦ κυοφορούμενου βρέφους!».
• Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα, ἀντὶ νὰ κάνη πανηγύρια ἡ Ἐκκλησία καὶ πολυερχιερατικὰ συλλείτουργα καὶ λιτανεῖες μὲ «φολκλὸρ» καὶ ἐπι­δείξεις, νὰ σημάνη συναγερμὸ ζωῆς; Σὲ λίγο θὰ ἔχουμε λείψανα καὶ εἰκόνες καὶ δὲν θὰ ἔχουμε παιδιά! Καὶ ἕνα παιδί, ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀξίζει περισσότερο ἀπό πολλὲς εἰκόνες.

• Ἐκθρονίζουμε τὰ παιδιὰ ἀπό τό θρόνο τῆς ζωῆς (τὴν μήτρα) καὶ ἐνθρονίζουμε εἰκόνες! Βαβαὶ τῆς ὑποκρισίας μας!

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ἀρνοῦνται τήν ἔκτρωσι
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Παρ 02 Ιουν 2017, 14:55 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5779
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μαγνησίας 10,
53100 Φλώρινα Φλώρινα:1-6-2017
Τηλ. - Fax: 2385045200,
E-MAIL: iasyflo@gmail.com
ΦΛΩΡΙΝΑ


«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ»

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

θα έχει, ασφαλώς, περιέλθει σε γνώση σας, διά μέσου του διαδικτύου, η άρνηση των συναδέλφων μας, αναισθησιολόγων της Σάμου, να χορηγήσουν αναισθησία προς το σκοπό της "διακοπής κυήσεως", τουτέστιν της διενέργειας αμβλώσεων, εκτός των περιπτώσεων εκείνων κατά τις οποίες κινδυνεύει η ζωή ή η υγεία της εγκύου. Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες οι εν λόγω συνάδελφοι στηρίζουν την επιλογή τους αυτή στο άρθρο 31 του Νόμου 3418/2005 (κώδικας ιατρικής δεοντολογίας), το οποίο επικαλούνται και το οποίο διαλαμβάνει ότι «ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής συνείδησής του και να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στις διαδικασίες τεχνητής διακοπής της κύησης, εκτός εάν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγείας της».
Το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, κρυστάλλινης διαύγειας, κάθε άλλο παρά καταλείπει περιθώρια παρερμηνειών, εξυπηρετικών ποικίλων σκοπιμοτήτων, αλλά διασφαλίζει και διατρανώνει το αναφαίρετο δικαίωμα των ιατρών να υπακούσουν στη φωνή της συνειδήσεώς τους. Κατόπιν τούτου ουδείς έχει το δικαίωμα να τους εξαναγκάσει στη διενέργεια μίας πράξεως που προσκρούει στις επιταγές της ηθικής τους συνειδήσεως.
Αντιδρώντας στη συγκεκριμένη επιλογή των προαναφερθέντων συναδέλφων μας ο γενικός γραμματέας του ΠΙΣ κ. Δημήτριος Βαρνάβας προέβη σε σχετικές δηλώσεις με τις οποίες κατά τρόπο αήθη, αντισυναδελφικό και αντιδεοντολογικό τους μέμφεται και τους εγκαλεί για αυτήν τους την ενέργεια. ( http://www.iatropedia.gr/eidiseis/d-var ... eis/81196/ ). Η παρέμβαση του κ. Βαρνάβα προκάλεσε την κατά πάντα δικαιολογημένη αντίδραση του τοπικού ιατρικού συλλόγου της Σάμου που σε σχετική ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τη στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα «ανάρμοστη, αντιδεοντολογική και αντιθεσμική, διότι επικαλείται την ιδιότητα του και χωρίς να έρθει σε επαφή με τον ιατρικό Σύλλογο Σάμου ως όφειλε, αναπαράγει ειδήσεις των ΜΜΕ εξυπηρετώντας εξωθεσμικές σκοπιμότητες».

Πέραν, όμως, της δεοντολογίας ,κύριε πρόεδρε, υπάρχει και το ηθικό μέρος της υπόθεσης που είναι και το σπουδαιότερο. Και αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι οι αναισθησιολόγοι της Σάμου έλαβαν την ηρωική και επαινετέα απόφαση να μην γίνουν συνεργοί, διά της χορηγήσεως της αναισθησίας, στην ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΑ. Γιατί περί φόνου εκ προμελέτης αθώων και ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ (αυτό πού το πάμε;) ανθρωπίνων υπάρξεων πρόκειται έστω και αν "εξωραϊσμένα", παραπλανητικά και υποκριτικά χαρακτηρίζεται σαν "διακοπή κυήσεως"!
Οι συνάδελφοί μας, όπως και όλοι μας, έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη που επιτάσσει όπως
"ὁμοίως δέ οὐδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω". Και η συγκεκριμένη τους επιλογή στοιχεί με την επιταγή του εν λόγω όρκου σε αντίθεση με τους επίορκους συναδέλφους τους που τον καταπατούν ελαφρά τη καρδία και προβάλλοντας διάφορες σοφιστείες.
Ορκιστήκαμε να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και όχι να πράττουμε το αντίθετο. Δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα να αφαιρούμε τη ζωή των εμβρύων. Αποτελούν ζωντανές υπάρξεις και η δόλια και βίαιη αφαίρεση της ζωής τους συνιστά έγκλημα ιδιαζόντως ειδεχθές και ανεξίτηλο στίγμα για τον πολιτισμό μας που διαπράττεται, μάλιστα, εν ονόματι και με πρόσχημα την πρόοδο και τα ανθρώπινα δικαιώματα! Τα φληναφήματα που εκπορεύονται, λανσάρονται και προωθούνται από κάποιους γνωστούς και μη εξαιρετέους δήθεν "προοδευτικούς" κύκλους περί "αυτοδιάθεσης της εγκύου γυναίκας" κ.τ.ό. προς δικαιολόγηση του αποτρόπαιου και φρικαλέου αυτού εγκλήματος αποτελούν αξεπέραστο δείγμα φαρισαϊσμού, υποκρισίας και ηθικής εξαχρείωσης αφού δεν υφίσταται δικαίωμα στη δολοφονία αθώων και ανυπεράσπιστων ανθρωπίνων υπάρξεων.
Με τις απαράδεκτες δηλώσεις του κ. Βαρνάβα δημιουργείται μείζον θέμα για τον ΠΙΣ δεδομένου ότι ο τελευταίος κατέχει τη θεσμική θέση του γενικού γραμματέα του. Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι ο ΠΙΣ επιβάλλεται να τοποθετηθεί άμεσα και άνευ χρονοτριβής επί του θέματος.

Με εκτίμηση

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ:
Α> ΙΑΤΡΙΚΟI ΣΥΛΛΟΓΟI
Β> M.M.E

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ἀρνοῦνται τήν ἔκτρωσι
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 08 Ιουν 2017, 08:31 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5779
Εκτρώσεις και επιλογή γυναικολόγου

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀντίδρασι τῶν ἀναισθησιολόγων τῆς Σάμου γιὰ τὶς ἐκτρώσεις, καὶ τὸν σάλο ποὺ ἐπηκολούθησε, μᾶς ἐγεννήθη ἡ ἐπιθυμία νὰ μοιραστοῦμε μαζί σας καὶ μὲ τοὺς ἀναγνῶστές σας μία σκέψι-πρότασι.

Κατ’ ἀρχάς, νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι αὺτὴν τὴν σκέψι-πρότασι τὴν συζητήσαμε μὲ διαφόρους ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ - κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἤδη ἀνήσυχοι γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἐνῶ ἄλλοι ἀφοῦ «ἐπαναστατικοποιήθηκαν» μετὰ τὴν συζήτησι – συνεφωνήσαμε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ κινηθοῦμε δραστικῶς, καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐντοπίζουμε τὸ πρόβλημα καὶ νὰ φιλοσοφοῦμε γύρω ἀπὸ αὐτό.
Ἡ σκέψι μας ἀφορᾷ στὴν ἐπιλογὴ γυναικολόγου. Ὁ συγχωρεμένος λόγιος ἁγιορείτης μοναχός πατὴρ Νικόδημος Μπιλάλης μοῦ ἔγραψε πρὸ ἐτῶν ὅτι «Γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους ἐπιβάλλεται νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τοὺς ἐκτρωσάδες γιατρούς, μὲ ματωμένα χέρια καὶ μυαλά».
Ὑπάρχουν, ἐνδεχομένως, οἱ ἐνστάσεις ὅτι οἱ γυναικολόγοι «κάνουν τὴν δουλειά τους καὶ ἐμεῖς τὴν δική μας», ὅτι «δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ τοὺς κατακρίνωμε», ὅτι «δεικνύουμε ἔλλειψι ἀγάπης καὶ ἀποστροφὴ στὰ πρόσωπά τους ἀποφεύγοντάς τους» καὶ ἄλλα.
Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος ἔγραφε πρὸς τοὺς Κορινθίους· «μὴ συναναμίγνυσθαι (νὰμὴ συναναστρέφεσθε) ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν (μὲ τέτοιον οὔτε νὰ συντρώγετε)» (Α΄ Κορ. ε, 11). Κατ’ ἀρχάς, ὁ ἅγιος ἀπόστολος ἐδῶ ἀναφέρεται σὲ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι λέγουν ὅτι εἶναι χριστιανοί, ἀλλά, πλανεμένοι ὄντες, δὲν θεωροῦν μεμπτὸν νὰ εἶναι οἱ χριστιανοὶ πόρνοι, πλεονέκται, λοίδοροι, εἰδωλολάτραι, μέθυσοι, ἅρπαγες. Διὰ τί, ὅμως, κελεύει ὁ ἀπόστολος νὰ τοὺς ἀποφεύγωμε; Μήπως ζητῇ νὰ παύσωμε νὰ ἀγαπῶμε τοὺς ἁμαρτωλούς; Ἄπαγε!Πῶς, ὅμως, θὰ ἀγωνισθῶμε νὰ ἐπανέλθουν ἀπὸ τὴν πλάνην τους, δεικνύωντας ἔτσι τὴν ἀγάπην μας; Ἂν συναναστρεφώμεθα μαζί τους, δεικνύωντας ἔτσι ὅτι δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ διαγωγή τους, τοὺς ὠφελοῦμε ἢ ἰσχυροποιοῦνται στὴν πλάνη τους; Ἐὰν, ὅμως, τοὺς ἀποφεύγουμε, ὡς κελεύει ὁ ἀπόστολος, προσευχόμενοι καὶ ἀλγοῦντες γιὰ τὴν πτῶσίν τους, ἐὰν αὐτοὶ δὲν εἶναι σκληροκάρδιοι καὶ πείσμονες, θὰ σταθοῦν καὶ θὰ διερωτηθοῦν: «Διὰ τί ὁ ἀδελφός μου μὲ ἀποφεύγει;». Σκεφθῆτε, λοιπόν, νὰ ἀπέφευγαν ὅλοι τοὺς ἰατροὺς ποὺ τελοῦν ἐκτρώσεις, προσευχόμενοι εἰλικρινῶς γιὰ αὐτούς! Τὸ πλέον πιθανὸν εἶναι ὅτι θὰ κανόνιζαν ἀλλοιῶς τὴν πορείαν τους… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, πάντως, ἐμεῖς θὰ ἐκτελούσαμε τὸ, διὰ τοῦ ἀποστόλου ἐκπεφρασμένον, θέλημα τοῦΘεοῦ.
Ὁ δὲ ἅγιοςἸσαἀκ ὁ Σύρος ἀποφαίνεται: «Μὴ δεικνύῃς ποτὲ ἱλαρὸν πρόσωπον εἰς ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἔχει παραλελυμένην πολιτείαν (πολὺ ἁμαρτωλὴν ζωήν)· φυλάττου ὅμως νὰ μὴ μισήσῃς αὐτόν· καὶ ἐὰν θελήσῃ νὰ ἐγερθῇ ἐκ τοῦ πτώματος τῆς ἁμαρτίας, βοήθησον αὐτόν, καὶ ἕως θανάτου φρόντισον νὰ σώσῃςαὐτόν». Ἐμεῖς, ἀδελφοί, συμβαδίζουμε μὲ τὴν λογικὴτῶνἁγίων, ὅταν ἀδιαφόρως ἢ ἀκόμη καὶ μὲ (ψευδο-) φιλικὴ διάθεσι συνεργαζόμεθα μὲ φονεῖς γυναικολόγους; Ὅταν δὲν τοὺς ζητοῦμε μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ νὰ ἐγερθοῦν ἐκ τοῦ φρικτοῦ πτώματος τῆς ἀφαιρέσεως ζῳῶν; Ὅταν, ἐὰν θελήσουν νὰ μετανοήσουν, δὲν φροντίζουμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε ἕως θανάτου;
Ἐπίσης, οἱ ἅγιοι Πατέρες -ταὐτὸν εἰπεῖν τὸ ἍγιονΠνεῦμα - τῆς στ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (κανὼν ια΄) προστάζουν ὅτι κανένας ἱερωμένος ἢ λαϊκός νὰ μὴ τρώγη τὰ ἰουδαϊκὰ ἄζυμα ποὺ τυχὸν πέμψουν πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ οὔτε νὰ συμφιλιώνεται μὲ τοὺς Ἰουδαίους, ἢ ὅταν εὑρίσκεται ἀσθενής, νὰ μὴ προσκαλῇ αὐτοὺς γιὰ νὰ δεχθῇ τὴν ἰατρείαν τους (συμφώνως λέγει καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος νὰ μὴ πηγαίνει χριστιανὸς σὲ ἰατροὺς Ἑβραίους νὰ ἰατρεύηται), οὔτε νὰ συλλούεται μαζὶ μὲ αὐτοὺς εἰς τὰ δημόσια λουτρά. Εἶναι αὐτὴ ἡ ἀποφυγὴ συνανθρώπων κατάκρισις ἢ ἔλλειψις ἀγάπης; Τὸ ἀντίθετον μάλιστα. Εἶναι πόνος ψυχῆς διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ συνανθρώπου. Εἶναι ὑπεύθυνος στάσις, ποὺ διεγείρει εἰς τὸν πλανεμένον ἐρωτηματικὰ γιὰ τὸ ὀρθὸν τῆς πνευματικῆς του πορείας. Εἶναι ἔναυσμα μετανοίας. Εἶναι ὑπακοὴ εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δεῖγμα προσεκτικῆς ζωῆς, ἐν ταπεινώσει καὶ ἀγάπη. Εἶναι, ἐν προκειμένῳ, ἀποφυγὴ τοῦ φρικτοῦ μιάσματος τῆς Θεοκτονίας ὑπὸ τῶν ἀμετανοήτων Ἑβραίων. Εἶναι ἀντίστασις στὴν νεοεποχίτικη πνευματικὴ ἰσοπέδωσι καὶ ἀμέλεια τῶν ἐσχάτων καιρῶν μας.
Προκύπτει, βεβαίως, ἕνα ζήτημα πρακτικῆς φύσεως. Πῶς θὰ ἐντοπίσουμε τοὺς γυναικολόγους ποὺ δὲν τελοῦν ἐκτρώσεις καὶ ἐξωσωματικὲς γονιμοποιήσεις. Σκεφθήκαμε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργηθῆ μία διαδικτυακὴ σελίδα, στὴν ὁποία θὰ δύνανται νὰ ἐγγράφωνται οἱ ἐνσυνείδητοι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ γυναικολόγοι, ποὺ δὲν τελοῦν ἐκτρώσειςκαὶ ἐξωσωματικὲς γονιμοποιήσεις καὶ δὲν συνηθίζουν νὰ τελοῦν καισαρικές (τὰ ποσοστὰ ἐν Ἑλλάδι εἶναι τραγικῶς ἀδικαιολόγητα).
Σκεπτόμαστε, ἐπίσης, νὰ ἀποστείλουμε προσωπικῶς ὀρθόδοξα κείμενα κατά τῶν ἐκτρώσεων καὶ τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποιήσεως, ἴσως μαζὶ μὲ κάποιο ἄλλο ψυχωφέλιμο ἀνάγνωσμα, σὲ γυναικολόγους.
Αὐτὰ ὡςσκέψι. Τὰ θέτω ὑπ΄ ὄψιν σας καὶοἱ δυνάμενοι νὰ σκεφθοῦν ἢ νὰ πράξουν καὶ κάτι καλύτερο ἀκόμη, παρακαλοῦμε νὰ προχωρήσουν, διότι ὅπως βλέπετε ὁδηγούμαστε σὲ πλήρη ἀποθηρίωσι καὶ ἀναισθησία
http://aktines.blogspot.gr/2017/06/blog-post_20.html#more

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ἀρνοῦνται τήν ἔκτρωσι
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 08 Ιουν 2017, 08:43 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5779
Σάμος-Μιὰ Πανέμορφη Εἴδηση.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ
Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου , Δρ. Φυσικοῦ, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας

Σάμο οἱ ἰατροί σου σὲ ὁμορφαίνουν. Μιὰ λάμψη φωτὸς ἄστραψε στὸ Αἰγαῖο ἀπὸ τὸν τόπο σου. Φῶς ἐλπίδας καὶ ζωής. Σὲ ἕνα καιρὸ ὅπου ἀπὸ παντοῦ φαίνεται τὸ φῶς νὰ σβήνει καὶ τὸ σκότος νὰ γίνεται πυκνότερο, ὅταν ὅπου καὶ νὰ στραφοῦμε γύρω μας δὲν ἀκοῦμε τίποτα ἄλλο παρὰ γιὰ χρέη καὶ μνημόνια, γιὰ ἀνέχεια καὶ σχεδὸν 30% ποσοστὰ ἀνεργίας, γιὰ οἰκουμενισμοὺς καὶ ἐκκοσμικεύσεις, γιὰ σχολικὸ μάθημα θρησκευτικῶν ἀχταρμὰ καὶ θεματικοὺς ἄξονες σεξουαλικῶν ἀμφισβητήσεων, γιὰ ἐθνομηδενισμούς καὶ πολιτικὲς ὀρθότητες, γιὰ τζαμιὰ καὶ ἰσλαμικὰ τμήματα σπουδῶν σὲ θεολογικὲς σχολές, γιὰ παρελάσεις ὁμοφυλοφιλικῆς «ὑπερηφανείας» καὶ σύμφωνα συμβίωσης ὁμοφυλοφύλων, γιὰ βαθιὰ κρίση στὴν οἰκογένεια καὶ τεράστιο δημογραφικὸ κίνδυνο, τότε ἡ εἴδηση τῆς κοινῆς ἀπόφασης τῶν ἀναισθησιολόγων ἑνὸς Νοσοκομείου νὰ ἀπέχουν ἀπὸ ἐκτρώσεις πράγματι φαντάζει παραμυθένια.

Καμάρια τῆς Πατρίδος καὶ παρηγοριά τοῦ ἔθνους, ποὺ ὄχι μόνο δίνουν τὸ καλὸ παράδειγμα, ἀλλὰ ἄμεσα μπορεῖ μὲ τὴν στάση τους νὰ κινήσουν τὴν ἀποκοιμισμένη συνείδηση πολλῶν νέων καὶ μεσήλικων γυναικῶν νὰ τὸ ξανασκεφτοῦν, ὥστε νὰ γλιτώσουν μιὰ ψυχὴ παντελῶς ἀθώα καὶ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν ἀνεξίτηλο στιγματισμὸ τῆς παιδοκτονίας.
Ἡ εὔκολη καὶ γρήγορη «λύση» ποὺ προσφέρουν ἡ νομοθεσία καὶ οἱ γιατροὶ σήμερα δὲν ἀφήνει περιθώριο στοὺς γονεῖς νὰ τὸ σκεφθοῦν καλύτερα, καὶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ καταφεύγουν στὴ «λύση» αὐτὴ πρὶν πολύ καταλάβουν τὶ πάνε νὰ κάνουν – μετὰ εἶναι ὅμως πιὰ πολὺ ἀργά καὶ νὰ τὸ καταλαβαίνουν (ἄν ἀκοῦν ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο ἀκόμα τὴν φυσική συνείδησή τους ποὺ ὠρύεται). Ἄν ὅμως δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βροῦν τόπο γιὰ νὰ κάνουν αὐτὸ ποῦ σκέφτονται στὴν δύσκολη στιγμὴ, ἀλλὰ χρειάζεται νὰ ταξιδέψουν ἀρκετὲς ὧρες γιὰ αὐτὸ, ἔστω καὶ στὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ ἄν ξεκινήσουν νὰ πάνε νὰ τὸ κάνουν, θὰ ἔχουν μιὰ πολύτιμη εὐκαιρία ἀκόμα νὰ τὸ ξανασκεφτοῦν πάλι καλύτερα. Οὐαὶ στοὺς γιατροῦς ποὺ καταπατοῦν τὸν ὄρκο τοῦ Ιπποκράτη καὶ ἀντὶ νὰ γιατρεύουν καὶ νὰ βοηθοῦν ζωές, τὶς καταστρέφουν. Καὶ δὲν τοὺς φθάνει αὐτὸ, τὰ βάζουν καὶ μὲ τὶς συνειδήσεις τῶν ἄλλων συναδέλφων τους ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὸ καθήκον τους βοηθῶντας τὸν ἄλλο, καὶ ὄχι παίρνοντας ζωὲς καὶ μάλιστα ἀνυπεράσπιστες, ποὺ κανεῖς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πράττει κάτι τέτοιο φοβερό. Ποιὸς τοὺς ἔδωσε τέτοιο δικαίωμα καὶ τῶν γιατρῶν καὶ γονέων; Ὁ παράνομος καὶ μισέλληνας νομοθέτης; Οὐαὶ ὑμῖν ὑποκριταί, ποὺ καίγεστε γιὰ τὰ σκυλιὰ καὶ τὰ γατιὰ, γιὰ τὸ ὁποιοδήποτε ζώο, καὶ δὲν λυπάστε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ περιμένει νὰ ἔρθει ἡ ὥρα νὰ δεῖ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ τοῦ τὸ στερεῖτε. Ἀξίζουν καὶ τὰ ζώα, ἀλλά ἀσύγκριτα περισσότερο ἀξίζει ἕνας ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ ἀλλάζει τίποτε ἄν ἀκόμα βρίσκεται στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του.

Τριάντα χρόνια αὐτὴ ἡ κατάρα κατατρώει τὴν πατρίδα μας ἀπὸ ὅταν ψηφίστηκε ὁ μισάνθρωπος παιδοκτόνος καὶ ἐθνοκτόνος νόμος, τοῦ ὁποῖου τὰ ὀψώνια δὲν εἶναι ἄλλα ἀπὸ τὴν κρίση τῶν τελευταίων χρόνων. Ἔτσι σκοτώναν καὶ οἱ Ἑβραίοι τὰ παιδιά τους προσφέροντάς τα ὁλοκαυτώματα στὰ εἴδωλα (Δ’ Βασ. 21,6 καὶ 23,10) καὶ κατέληξαν νὰ συρθοῦν ἀλυσοδεμένοι αἰχμάλωτοι στὴ Βαβυλώνα γιὰ 70 χρόνια («Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ἰωακὶμ δοῦλος», Δ’ Βασ. 24,1), ὥστε νὰ μπορέσουν ἔτσι νὰ συνέλθουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Θεό. Καὶ σήμερα βέβαια ὑπάρχουν μαρτυρίες αὐτόπτων μαρτύρων, ποὺ γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ ἐκ τῶν ἔσω καὶ ὁμολόγησαν κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς συνειδήσεως τους ποὺ ἀκόμα ἄκουγαν, ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἐλίτ ποὺ κυβερνὰ τοῦτο τὸν κόσμο κάνουν τέτοιες θυσίες ἀκόμα καὶ σήμερα, ὅμως θὰ πρέπει νὰ μὴν παρασύρεται κανεῖς νὰ τοὺς ἀκολουθεῖ κάνοντας ἔστω καὶ ἀσυνείδητα τὸ ἴδιο ἀλλὰ μὲ ἄλλο τρόπο μέσα στὰ ἰατρεία, ἐπειδὴ αὐτὸ θέλουν κάποιοι καὶ τὸ ἐπιδιώκουν μὲ τοὺς κατάλληλους νόμους καὶ τοὺς ὑπακούοντες στὰ κελεύματά τους γιατρούς. Ὀφείλουμε νὰ τοποθετοῦμε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπὸ ὅλα, ἀντὶ γιὰ τὸν κάθε ἀπάνθρωπο καὶ ὑποκριτικὸ νόμο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Πολιτεῖα ἀντιστρατευόμενη τὸ θείο θέλημα. Νὰ ὅμως ποὺ ἦρθε ἡ ὥρα καὶ ἐφάνει σὰν ἄστρο φαεινὸ τὸ πρῶτο οὐσιαστικὸ ὄφελος τῆς πολύχρονης αὐτῆς σημερινῆς κρίσης. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ φωτεινὸ καὶ ζωηφόρο ὌΧΙ τῶν ἰατρῶν τῆς Σάμου. Ὄχι ἄλλο στὴν καταπάτηση ἱερῶν καὶ ὁσίων, ὄχι ἄλλο στὰ ψεύτικα δικαιώματα τῆς ἀδικίας πρὸς τοὺς ἄλλους, ὄχι ἄλλο στὶς θυσίες στὸ βωμό τῆς ἀπόλαυσης, ὄχι στὸ θάνατο. Σάμο ἔκανες ὅλη τὴν ἀληθινὴ Ἑλλάδα νὰ χαίρεται. Ἔχε χαρά καὶ θάρρος πάντα καὶ σύ.
http://aktines.blogspot.gr/2017/06/blog-post_64.html#more

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ἀρνοῦνται τήν ἔκτρωσι
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Τετ 30 Αύγ 2017, 19:18 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5779
"Εκτρώσεις – Παιδοκτονίες" (Αρχιμ. Μαξίμου Καραβά)


Όλες οι μάνες φόνισσες κατήντησαν, Θεέ μου,

Με τις εκτρώσεις τις φρικτές που κάνουνε, Χριστέ μου.

Που χωρίς λύπησι, σκληρά, τα σπλάχνα τος σκοτώνουν

Και με τα χέρια των γιατρών τα σφάζουν και τα λιώνουν.

Θέλοντας να απαλλαγούν απ’ τα παιδιά, τα σφάζουν

Κι’ εγκηματούν εις τον Θεόν και την ψυχή κολάζουν.

Μάνες, δεν σκέπτεσθε ποτέ το φοβερό σας κρίμα,

Και χωρίς φόβο στέλλετε, αθώους εις το μνήμα;

Μάν’, οι ψυχές μας σας μιλούν βαθειά από τον Άδη,

Που μας εστείλατ’ άσπλαχνα, στο φοβερό σκοτάδι.

Για να σας πουν’ περίλυπα: «Μάνα, γιατί με σφάζεις,

Γιατί στους βόθρους με πετάς; Θεό δε λογαριάζεις;

Εσύ δε με συνέλαβες στα σπλάχνα σου, μητέρα;

Γιατί δεν μ’ άφησες να δω το φως και την ημέρα;

Γιατί επλήρωσες γιατρούς, φονιάδες, σατανάδες,

Π’ επάτησαν τον όρκο τους, για βρωμερούς παράδες;

Γιατί δεν μ’ επερίμενες να βγω, να σου γελάσω,

Και με τα δυο χεράκια μου να σε σφικταγκαλιάσω;

Το έγκλημα σ’ είναι φρικτό, ασσύγνωστο, μεγάλο,

Που σαν αυτό πιο φοβερό στον κόσμο δεν ειν’ άλλο.

Γιατροί και μάνες φόνισσες στην κόλασι θα πάτε

Και θα παιδεύεστε φρικτά, έτσι που μας πετάτε».

Γι’ αυτό πια σταματήσετε τις φοβερές εκτρώσεις,

Πριν απ’ τον κόσμο φύγετε και έχετ’ επιπτώσεις…

Μάνες, μετανοήστε, δάκρυα μαύρα χύσετε,

Πριν φύγετε από την ζωή κι αιώνια θρηνήσετε. …

Ή Κόλασ’ είναι φοβερή για σας τους παιδοκτόνους,

Και δύσκολ’ η μετάνοια, για τους φρικτούς σας φόνους.

Ώ Κύριε του ουρανού, που τα παιδιά βλογούσες,

Όταν και Συ, ως άνθρωπος, στη γη περιπατούσες

Βοήθα τις μητέρες μας, πλέον να ανανήψουν

Και το κακό που κάνουνε γοργά να εξαλείψουν.

Να δούμε πάλι τα παιδιά να μας χαμογελούνε,

Και σαν μελωδικά πουλιά, γλυκά να κελαηδούνε.

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 5 Δημοσιεύσεις ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com