Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 4 Δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Κυριακή της Ορθοδοξίας
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Σάβ 20 Φεβ 2010, 23:22 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5784

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Κυριακή της Ορθοδοξίας
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Κυρ 13 Μαρ 2011, 09:46 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5784
Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Νηστειών)
TΟ Κ Α Λ Ε Σ Μ Α Τ Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ
«ἀκολούθει μοι» (Ἰωάν. α΄ 44)

Εὑρισκόμεθα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέσα στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουμε ἤδη διανύσει τήν πρώτη ἑβδομάδα καί ἰδού ἐνώπιόν μας ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἡμέρα τοῦ θριάμβου τῆς ὀρθῆς πίστεως, γύρω ἀπό τό ζήτημα τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων εἰκόνων, τῶν Ἱερῶν λειψάνων καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ εἰκόνες παρουσιάζουν τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, τά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Θεοτόκου, τίς μορφές καί τά μαρτύρια τῶν Ἁγίων καί τούς Ἀγγέλους. Οἱ πιστοί ἀποδίδουμε σέ ὅλα αὐτά τά πρόσωπα τιμητική προσκύνηση, ἡ ὁποία κατά τό Μ. Βασίλειο μεταβαίνει στό πρωτότυπο. Λατρεία ἀποδίδουμε μόνο στόν Τριαδικό Θεό.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ εἰκόνες ὑπῆρχαν πάντοτε μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά δημιουργοῦν δυσκολίες στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν. Στήν Παλαιά Διαθήκη, ἡ ὑπάρχουσα ἀπαγόρευση τῆς ἐξεικονίσεως τοῦ θείου δέν εἶναι ἀπόλυτη. Δύο Ἀγγελικές μορφές μέ ρομφαία, ὡς γνωστόν, ὑπῆρχαν στήν εἴσοδο τοῦ κινητοῦ ναοῦ, τόν ὁποῖο εἶχαν κατασκευάσει γιά τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες μέσα στήν ἔρημο.

Τόν ὄγδοο ὅμως αἰώνα διάφορες ὑπερβολές καί καταχρήσεις ἀπό τή μιά καί οἱ αἱρέσεις ἀπό τήν ἄλλη ἄρχισαν νά ἀνακινοῦν ζητήματα καί γέννησαν τίς παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν καί φίλων τῶν εἰκόνων, μέσα στούς χώρους τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἔτσι ἔχουμε τούς εἰκονοκλάστες καί τούς εἰκονόφιλους. Τό ὅλο ζήτημα ἔδωσε ἀφορμή στήν ἐπέμβαση τοῦ αὐτοκράτορα Λεοντίου τοῦ Γ΄, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖται Ἴσαυρος.

Αὐτός ἐξέδωσε διατάγματα ἐναντίον τῶν εἰκόνων, τά ὁποῖα ἐπέφεραν διωγμούς καί πολλά προβλήματα. Ἔτσι ἔχουμε τή σύγκληση τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου στή Νίκαια τό ἔτος 787 μ.Χ. , ὑπό τῆς Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας. Ἡ σύνοδος υἱοθέτησε τή διδασκαλία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Στή συνέχεια ἔχουμε ἀναβίωση τῶν προβλημάτων γιά νά φθάσουμε στήν Ἐνδημούσα Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 843 μ.Χ., τήν ὁποία συγκάλεσε ἡ Ἁγία Θεοδώρα. Ἡ Σύνοδος ἔδωσε τελειωτική λύση στό ζήτημα μέ τήν ἐπανάληψη καί κατοχύρωση τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τό γεγονός τοῦτο, τοῦ θριάμβου τῆς πίστεως, ἔκτοτε καθιερώθηκε καί γιορτάζεται τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μέχρι σήμερα δυστυχῶς παρουσιάζονται ἄνθρωποι ἐπηρεασμένοι ἀπό διάφορες προτεσταντικές διδασκαλίες καί θέσεις καί ἄλλες αἱρέσεις, οἱ ὁποῖοι διατυπώνουν ἀμφιβολίες γιά τήν παρουσία καί θέση τῶν εἰκόνων στούς χώρους λατρείας. Παρ’ ὅλα ὅμως αὐτά ἡ διάδοση καί χρήση τῶν εἰκόνων καί ἀπό ἄλλα δόγματα χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν ἀποτελεῖ τήν πιό δυνατή ἀπάντηση στούς ἀμφισβητίες. Τό κάλεσμα, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας πρός κάθε λατρεύουσα τόν Κύριο ψυχή, δέν μπορεῖ νά διαφέρει ἀπό τήν πρόσκληση τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἀπόστολο Φίλιππο: «ἀκολούθει μοι». Ἀμήν!

Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Απ. Βαρνάβα

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Κυριακή της Ορθοδοξίας
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Σάβ 03 Μαρ 2012, 23:39 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5784
Ορθοδοξίας-π.Θεοδώρητος

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Κυριακή της Ορθοδοξίας
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Σάβ 28 Φεβ 2015, 15:52 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5784
Όπως ημπορεί ο Ορθόδοξος να είπη: «εμνήσθην του Θεού και ηυφράνθην», «εμνήσθην της Θεοτόκου και εσώθη η ψυχή μου», έτσι δύναται να είπη «εμνήσθην της Κυριακής της Ορθοδοξίας και ηγαλλιάσατο το πνεύμα μου»…


Διότι η μνήμη της είναι γλυκεία, πάμφωτος, ζωογόνος, θεία… Και μας στερεώνει εις την πίστιν και μας αγιάζει την καρδίαν, και μας υψώνει τους διαλογισμούς και μας ανανεώνει «ως αετού την νεότητα» της ψυχής μας… Και «βεβαιώνει εν χάριτι τας καρδίας»…

Τι είναι η «Κυριακή της Ορθοδοξίας»; Εορτασμός είναι και θρίαμβος της αληθείας. Μία εορτή, τα επινίκια της Εκκλησίας, κατά τα οποία ανακεφαλαιώνει, εν αναμνήσει, τους αγώνας, τους κατά του σατάν και κατά των «κεκαυτηριασμένων την συνείδησιν». Ακτινοβολία είναι υπερκοσμίου κάλλους, ακτίστου φωτός, θείων αληθειών… Παρεμβολή Κυρίου Παντικράτορος…

Η «Κυριακή της Ορθοδοξίας» αποτελεί μίαν υπόμνησιν θαρραλέα, νευρώδη, νεανικήν των αγώνων και των νικών της Εκκλησίας… Διότι η Εκκλησία μόνον νίκας γνωρίζει. Ουδέποτε ηττάται. Πάντοτε θριαμβεύει. Πάντοτε ζη. Πάντοτε στρατεύεται. «Θλίβεται, αλλ΄ου στενοχωρείται. Απορείται, αλλ’ ουκ εξαπορείται. Διώκεται, αλλ’ ουκ εγκαταλείπεται. Καταβάλλεται, αλλ’ ουκ απόλλυται». Και ταύτα προς καιρόν. Προς παιδαγωγίαν και όπως αναφανή πιστή και μετά τους αγώνας ηγνισμένη και λαμπροτέρα. Και «ίνα οι δόκιμοι φανεροί γένωνται». Η Εκκλησία του Χριστού θριαμβεύει εις τους αιώνας. Δια να ακτινοβολή εις όλον τον κόσμον—ευηγγελισμένον και ανευαγγέλιστον—το φως της, την ελπίδα της, την χαράν της, την εν Κυρίω ελευθερίαν της, την πνευματικότητά της, τον έρωτα του Θεού, την αμώμητον Ορθοδοξίαν της!...

Εάν υπάρχη μία πνευματική περιοχή, όπου η σκέψις είναι βεβαία, σταθερά, ασφαλής, και μεταβάλλεται εις νόησιν καθαράν και εις ιεράν θεωρίαν, υψουμένην εις την «εν μυστηρίω» γνώσιν, αυτή η περιοχή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία…


Εις την πάμφωτον Ορθοδοξίαν ο άνθρωπος γίνεται «ωραίον χρήμα», εξανθρωπίζεται, θεούται… Διατί; Διότι εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία μόνον συντρέχουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες, που μεταμορφώνουν και μεταστοιχειώνουν τον άνθρωπον. Και Μυστήρια Θεοπαράδοτα και Πνεύματος Αγίου χαρίσματα, εμπειρίαι θείων ανδρών εν Πνεύματι Αγίω και θεοφύτευτος πνευματική παράδοσις και θαύματα και ασκητισμός και αγνότης και συντήρησις της αδιαλείπτου μυστικής ενώσεως με τον Νυμφίον Χριστόν…

Και δια τούτο, μη καταποθείσα υπό του «κόσμου», διέρχεται τον χρόνον της ενταύθα παροικίας της «εν ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, άδουσα και ψάλλουσα» τω Λυτρωτή. Τω μόνω Θεώ, τω μόνως υφ’ ημών ορθοδόξως λατρευομένω…

Και διέρχεται τον χρόνον της ατενίζουσα προς τα αιώνια αγαθά. Και λυτρούται. Και χαίρει «χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη». Και ευαγγελίζεται εις τους λαούς το ορθοδόξως ερμηνευθέν Ευαγγέλιον της σωτηρίας και προς τους ανευαγγελίστους και προς τους διαστρέψαντας τον λόγον του Θεού… Εις Καθολικούς, λεγομένους, εις Προτεστάντας, προς πάντας αιρετικούς, οδηγουμένους εις απώλειαν… Αυτά τα υπέρτιμα και θεοδώρητα αγαθά της ασπίλου και αμώμου και αχράντου Ορθοδοξίας μας, δεν τα ευρίσκει κανείς ούτε εις τον Καθολικισμόν ούτε εις τον Προτεσταντισμόν. Διότι και ο ένας και ο άλλος, αφού παρεξέκλιναν από την μοναδικήν βασιλικήν οδόν, ενέπεσαν εις ληστάς: «Οι και εκδύσαντες αυτούς—της χάριτος—και πληγάς επιθέντες—αμφιβολίας και άγχους—απήλθον αφέντες ημιθανείς τυγχάνοντας—εν απιστία!»… Και λησταί είναι η φιλοσοφία και ο ορθολογισμός. Πουθενά δεν υπάρχει τόση ταραχή, τόση σύγχυσις, τόση αβεβαιότης, όσον εις τας ταλαιπώρους αυτάς, πάλαι ποτέ, αδελφάς Εκκλησίας… Το άγχος, όπερ κατεκάλυψεν όλον τον δωδέκατον αιώνα, εκαλλιέργησεν επιμελώς ο Λατινισμός… Ο Μοναχισμός των, εις μεν τον Προτεσταντισμόν κατηργήθη ως άχρηστος! Εις δε τον Καθολικισμόν μετεβλήθη εις τάγματα δράσεως, σαρκικά, υλιστικά, υπηρετούντα τους εγκοσμίους σκοπούς του Παπισμού, προς καθυπόταξιν των πάντων υπό τους αγίους του πόδας…. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αν όχι σκότος διανοίας και ψυχής, αξιοθρήνητον κατολίσθησιν, έξαρσιν της σαρκιλής ζωής, λήθην των άνω, αγάπην των κάτω, αναισθησίαν προς παν θείον, απιστίαν, νεκρότητα;… Και το τραγικώτερον. Υπάρχει τόση άγνοια δια την συμφοράν των, ώστε όχι μόνον να μη την υποψιάζωνται, αλλά και θρασέως να αξιούν όχι απλώς φιλίαν μεθ’ ημών, Ορθοδόξων όντων, αλλά και συμμόρφωσιν προς την νεκράν των ζωήν, αλλά και αναγνώρισιν της υπεροχής των, αλλά και ενσωμάτωσιν προς αφομοίωσιν και τελείαν εξαφάνισίν μας!....

Και οι Λατίνοι μεν ούτως. Αλλ’ έχομεν και τον κίνδυνον εκ των ιδικών μας «λατίνων» ή λατινοφρόνων—η διαστολή καθίσταται δυσδιάκριτος. Οι οποίοι τελευταίως αναφανδόν κηρύσσονται υπέρ των «επαφών», υπέρ της «φιλίας», υπέρ της «ενότητος» και μάλιστα καθ’ ον χρόνον οι αντίπερα Λατίνοι δεν παύουν να μας υπενθυμίζουν, ότι είμεθα απεσχισμένοι και ότι πρέπει να το πάρωμεν απόφασιν, αναμένουν την εξ ημών αναγνώρισιν του….θείου Πάπα!... Και οι ημέτεροι λατινίζοντες είναι πολλοί, δυστυχώς!... Κληρικοί και λαϊκοί. Με αξιώματα υψηλότατα και θέσεις περιόπτους. Και περιάγουν ξηράν και θάλασσαν, δια να ετοιμάσουν την άλωσιν της Ορθοδοξίας, «δοκούντες, τάχα, λατρείαν προσφέρειν τω Θεώ»! Τούτο μόνον δεν γνωρίζομεν. Διότι πρόκειται περί ποικιλίας τύπων και με ελατήρια διαφέροντα. Άλλοι είναι χρονίως νοσούντες από «αγάπην», άλλοι είναι καιροσκόποι, θεωρούντες την υπερθεμάτισιν εις το λατινισμόν ως ευκαιρίαν άγρας ευαρεσκειών «υψηλών» τινών, υψηλότατα ισταμένων, άλλοι είναι δειλοί, φοβούμενοι, όπως νομίζουν, το γένειόν των ή την θέσιν των, άλλοι είναι εκ πεποιθήσεως φιλοπαπικοί, άλλοι αποτίνουν φόρον δια παροχάς, δοθείσας ή ελπιζομένας, άλλοι δια να μη υστερήσουν εις την ενωτικήν πλειοδοσίαν, άλλοι…, αλλά πάντες είναι πεπτωκότες!... Και πράγματι. «Ο πίπτων ηθικώς εκπίπτει και κατά τας ιδέας» και το φρόνημα—της ηθικής νοουμένης υπό την ευρείαν έννοιαν…. Αλλά εις όλους αυτούς έχομεν να συστήσωμεν την Εκκλησιαστικήν ιστορίαν, ως διδάσκαλόν των. Ας την μελετήσουν εις όλας τας εκδοχάς και συνεπείας της… Και ας μη χαίρουν δια την τόσην πρόοδον και εξάπλωσιν, δίκην λοιμικής νόσου, της λατινοφιλίας, εν τω χώρω της Ελληνικής Ορθοδοξίας…


Παρά την επιδείνωσιν της Εκκλησιαστικής κρίσεως, την οποίαν βλέπομεν ερχομένην, οραματιζόμεθα την αυγήν μιας νέας «Κυριακής της Ορθοδοξίας» να ανατέλλη…

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 4 Δημοσιεύσεις ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com