Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


 Παναγία        
 η Ιεροσολυμίτισσα
Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα - Kάντε κλίκ

 Εορτολόγιο (πάτριο)

 Newsletter
Εγγραφή στο Newsletter μας.
Προσθέστε το e-mail σας για να λαμβάνετε όλα τα νέα μας!!!
Θα σταλθεί στο email σας ένας σύνδεσμος ενεργοποίησης.
Διεύθυνση email
Επιβεβαίωση email

Μενού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
contact@agiooros.org
Κατηγορίες Θεμάτων

 Επιλεγμένα θέματα
Απόψεις γερόντων για το σφράγισμα
Τα θαύματα της Παναγίας
Ιερομάρτυς Γέρων Χριστόδουλος
Ομιλίες Γέροντα Χριστοδούλου
Ομιλίες Π.Γεώργιου Αγγελακάκη

 Downloads-ftp
Downloads-ftp
Kάντε κλίκ στην εικόνα

 Παλαιά Διαθήκη

 Kαινή Διαθήκη

 Aποκάλυψις Ιωάννου

 Κανόνιον
Κανόνιον - Kάντε κλίκ

 Ράδιο Πατρίου
Εορτολογίου
ΠΑΤΗΣΤΕ PLAY
Η ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
xaramou.com

 Δευτέρα Παρουσία
Δευτέρα Παρουσία - Kάντε κλίκ

 Άγιος Ιωάννης
ο Πρόδρομος
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος - Kάντε κλίκ

 Προφήτης Ηλίας
Προφήτης Ηλίας - Kάντε κλίκ

 Άγιος Ιωάννης
ο Θεολόγος
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος - Kάντε κλίκ

 Άγιος Κοσμάς
ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Kάντε κλίκ

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Kάντε κλίκ

«Ή έλπίς μου ό Πατήρ, καταφυγή μου ό Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιόν Τριάς Αγία, δόξα Σοι»
Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα !!!
Η σελίδα αυτή είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα,
στην μητέρα Παναγία μας, και στους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Από τον ηλεκτρονικό αυτό ιστότοπο, επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε
την Ορθοδοξία όπως την παραλάβαμε από τους Αγίους Πατέρες μας και από τις Οικουμενικές Συνόδους.
Η πλοήγηση στις σελίδες μας θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία.
Εάν, δίχως την πρόθεσή μας μέσω του ιστολογίου μας θίγουμε πνευματικά δικαιώματα ή για οτιδήποτε θελήσετε
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας contact@agiooros.org .
Ο ιστοχώρος λειτουργεί αφιλοκερδώς και σε ερασιτεχνική βάση.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν!
----------------------------------
Σας παρακαλούμε ταπεινά να προσευχηθείτε υπέρ υγείας και σωτήριας των δούλων του Θεού,
που διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα μας.Re: Ἡ Κυριακή Προσευχή «Πάτερ ἡμῶν»---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

«Πάτερ ἡμῶν... γενηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς». (δ. 59') (mp3) Ἡ Κυριακή Προσευχή. «Πάτερ ἡμῶν... τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον...». (δ. 58') (mp3) Ἡ Κυριακή Προσευχή. «Πάτερ ἡμῶν... ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ...

[ Περισσότερα. ]

default image of forum 96

Ἡ Κυριακή Προσευχή «Πάτερ ἡμῶν»---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ (σύνδεσμος url) Ἡ Κυριακή Προσευχή. «Πάτερ ἡμῶν». Ἡ θεολογία τῆς ἐπικλήσεως «Πάτερ». (δ. 61') (mp3) «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». (δ. 58') (mp3) «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Ἁγιασθήτω τό Ὄνομά σου». (δ. 60') (mp3) «Ἁγιασθήτω τό Ὄνομά σου». Ἔννοια καί σημασία ...

[ Περισσότερα. ]

default image of forum 96
« »

“Την πάσα ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου”

'Eκκληση-πρόσκληση για κοινή προσευχή, κάθε ημέρα με την πιο δυνατή δοξολογική προσευχή στην Μητέρα του Κυρίου και κατα Χάριν Μητέρα μας, στην Υπεραγία Θεοτόκο ! Με τους 24 Οίκους των Χαιρετισμών Της !

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ!!!

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ


«Κύριε Ιησού Χριστέ,Υιέ του Θεού,ελέησόν με τον αμαρτωλό»

Το Σύμβολο τής Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων . Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων . Φώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο . Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα . Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα . Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς . Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός . Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος . Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών .

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν . Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών .

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών . Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος . Αμήν .


«Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι' επιστολής ημών...»

(Απ. Παύλος Θεσ. Β΄β.3)

(Το τέλος δεν θα έρθει)«εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας...»

δηλ. θα προηγηθεί η αποστασία από τον ερχομό του Αντιχρίστου, και μάλιστα αυτό είναι το κυριότερο εκκλησιαστικό σημάδι.

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ--ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Γ.ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΕΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

Γ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ,ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ!!!

Γέροντας Σάββας λαυριώτης κατα του Οικουμενισμού

"Άγιον Όρος - Διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της Πίστεως"

Ιστορικές Πηγές διά τήν Αποτείχισιν

Aποτειχισμένοι Ιερείς


Τελευταία νέα
Νέες δημοσιεύσεις Re: Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ--ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 13 Απρ 2010, 14:24
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

3

2414

Πέμ 14 Δεκ 2017, 12:55

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Re: Ἡ Κυριακή Προσευχή «Πάτερ ἡμῶν»---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Δημοσιεύτηκε από antonios » Δευτ 11 Δεκ 2017, 11:24
Δ. Συζήτηση: Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

1

44

Τετ 13 Δεκ 2017, 18:18

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις (BRANCH THEORY) καί ὁ Οἰκουμενισμός

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τετ 13 Δεκ 2017, 18:12
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

33

Τετ 13 Δεκ 2017, 18:12

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις ".. Έτι εν σοι λείπει.."..Κυριακή 10-12-2017 π.Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τετ 13 Δεκ 2017, 16:54
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

21

Τετ 13 Δεκ 2017, 16:54

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Εμφάνιση του Αναστάντος σε δύο μαθητές προς τους Εμμαούς(10-12-2017)Ε΄Εωθινό.π.Γ

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τετ 13 Δεκ 2017, 16:53
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

21

Τετ 13 Δεκ 2017, 16:53

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις "Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω?" Κυριακή ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ 10-12-2017.. π. Γεώργιος

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τετ 13 Δεκ 2017, 16:53
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

18

Τετ 13 Δεκ 2017, 16:53

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Re: Ο π. Θ. Ζήσης στο ''Ράδιο Ενημέρωση 92,2 FM

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 05 Νοέμ 2017, 16:35
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

3

112

Τετ 13 Δεκ 2017, 16:50

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Η διακοπή μνημοσύνου στα συναξάρια των Αγίων μας(Δήμος Σερκελίδης)

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 12 Δεκ 2017, 16:55
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

45

Τρί 12 Δεκ 2017, 16:55

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 12-3-94

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 12 Δεκ 2017, 16:53
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

39

Τρί 12 Δεκ 2017, 16:53

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Re: Σχέσεις Οἰκουμενισμοῦ καὶ Μασονίας

Δημοσιεύτηκε από antonios » Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:45
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

1

61

Δευτ 11 Δεκ 2017, 11:12

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Κυριακή 10 12 2017 π Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Δευτ 11 Δεκ 2017, 11:08
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

33

Δευτ 11 Δεκ 2017, 11:08

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις ΑΘΩΣ -ΣΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ '' ATHOS AT BEYOND THIS WORLD ''

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 10 Δεκ 2017, 19:44
Δ. Συζήτηση: Άγιον Όρος

0

63

Κυρ 10 Δεκ 2017, 19:44

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Μην αγχώνεσαι

Δημοσιεύτηκε από antonios » Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:59
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

60

Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:59

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις [ Μετάβαση στην σελίδαΜετάβαση στην σελίδα: 1, 2, 3 ] Re: Ο Άγιος Νεκτάριος

Δημοσιεύτηκε από antonios » Δευτ 01 Ιουν 2015, 11:05
Δ. Συζήτηση: Βίοι Αγίων Και Γερόντων

21

8373

Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:58

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Παιδιά ετοιμαστείτε… Έρχεται η Πανθρησκεία!

Δημοσιεύτηκε από antonios » Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:49
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

66

Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:49

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Ατελείωτος οικουμενισμός

Δημοσιεύτηκε από antonios » Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:47
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

46

Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:47

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π. Ἄγγελος Ἀγγελακοπουλος - Εἰσαγωγικὰ περὶ Οἰκουμενισμοῦ

Δημοσιεύτηκε από antonios » Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:46
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

24

Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:46

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις "Οικουμενισμός, επίκαιρα θέματα" π. Θεόδωρος Ζήσης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:43
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

18

Σάβ 09 Δεκ 2017, 10:43

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις ο π.Θεόδωρος Ζήσης στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV για την ψευδοσύνοδο

Δημοσιεύτηκε από antonios » Παρ 08 Δεκ 2017, 13:15
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

43

Παρ 08 Δεκ 2017, 13:15

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Τα εισόδια της Θεοτόκου 04 12 2017 π. Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Παρ 08 Δεκ 2017, 13:13
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

32

Παρ 08 Δεκ 2017, 13:13

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π.Νικ. Μανώλης, Η ωφέλεια της εγκράτειας & η βλάβη της καλοπέρασης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Πέμ 07 Δεκ 2017, 12:01
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

36

Πέμ 07 Δεκ 2017, 12:01

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π.Νικ. Μανώλης, Το άγνωστο θαύμα του αγ. Νικολάου που κατατροπώνει Παπικούς

Δημοσιεύτηκε από antonios » Πέμ 07 Δεκ 2017, 11:59
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

57

Πέμ 07 Δεκ 2017, 11:59

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Καθολική εκκλησία-Οικουμενισμός

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τετ 06 Δεκ 2017, 10:24
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

48

Τετ 06 Δεκ 2017, 10:24

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Πατριαρχική προσωπολατρεία ή κάτι χειρότερο;

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τετ 06 Δεκ 2017, 10:20
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

36

Τετ 06 Δεκ 2017, 10:20

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Πλάνες & ψεύδη γύρω απ'το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Θεολ.προσέγγιση

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τετ 06 Δεκ 2017, 10:18
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

35

Τετ 06 Δεκ 2017, 10:18

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Η παραβολή του άφρονος πλουσίου (Κυριακή 3-12-2017)π.Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 05 Δεκ 2017, 20:01
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

35

Τρί 05 Δεκ 2017, 20:01

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Κυριακή Θ΄ΛΟΥΚΑ.3-12-2017.Του άφρονος πλουσίου..π.Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 05 Δεκ 2017, 20:00
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

27

Τρί 05 Δεκ 2017, 20:00

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Βεβαίωση της Αναστάσεως του Κυρίου μας(Κυριακή 3-12-2017)Δ΄Εωθινό..π.Γεώργιος Αγ

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 05 Δεκ 2017, 20:00
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

29

Τρί 05 Δεκ 2017, 20:00

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π.Θ. Ζήσης, Θα αποδεχθούμε ή θα απορρίψουμε την Ψευδοσύνοδο; (Ερωταποκρίσεις)

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 05 Δεκ 2017, 19:59
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

38

Τρί 05 Δεκ 2017, 19:59

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π. Θεόδωρος Ζήσης - Άγιος Σάββας κατά αιρέσεων

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 05 Δεκ 2017, 11:18
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

44

Τρί 05 Δεκ 2017, 11:18

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Δημοσιεύτηκε από antonios » Δευτ 04 Δεκ 2017, 11:19
Δ. Συζήτηση: Ακολουθίες-Λειτουργικά

0

42

Δευτ 04 Δεκ 2017, 11:19

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Καρδινάλιοι καί ἐπίσκοποι, μέ ποιά Πίστη μπαίνουν στήν ἐκκλησιά μαζί;

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 03 Δεκ 2017, 20:50
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

57

Κυρ 03 Δεκ 2017, 20:50

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις 2.7.2016- Η Ληστρικη συναξι της Κρητης κατωτερη της Ληστρικης συνοδου Φερραρας-Φ

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:32
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

33

Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:32

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις [ Μετάβαση στην σελίδαΜετάβαση στην σελίδα: 1, 2 ] Re: Απόψεις γερόντων για το σφράγισμα

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 30 Απρ 2017, 10:14
Δ. Συζήτηση: Περί Αντιχρίστου

16

4386

Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:31

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Σόδομα και Γόμορρα

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:29
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

44

Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:29

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π.Θεόδωρος Ζήσης, Τό ''τσουνάμι'' της Μάνδρας θεία παιδαγωγία

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:23
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

33

Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:23

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π.Θ. Ζήσης, Θα αποδεχθούμε ή θα απορρίψουμε την ''σύνοδο'' της Kρήτης;

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:20
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

28

Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:20

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Η Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών σας προσκαλεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στην ομιλία του Γέρων

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:18
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

34

Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:18

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π.Μωυσής : Πνευματικές Συμβουλές

Δημοσιεύτηκε από antonios » Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:15
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

25

Κυρ 03 Δεκ 2017, 11:15

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Η ιερωσύνη στις μέρες μας..Κυριακή Η΄ΛΟΥΚΑ..26-11-2017.π.Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:50
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

42

Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:50

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις "Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;"Κυριακή 26-11-2017..π.Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:49
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

25

Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:49

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Εμφανίσεις του αναστάντος Ιησού(26.11.2017)Γ΄Εωθινό..π.Γεώργιος Αγγελακάκης

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:49
Δ. Συζήτηση: Πνευματικά Θέματα

0

25

Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:49

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις «Ο ΗΡΩΑΣ, Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ» (Άρθρο για τον αγώνα των Αποτειχισμένων Ομολογητ

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:48
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

51

Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:48

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις Το μήνυμα του π.Φωτίου Τζούρα προς αρχιερείς, ιερείς και μοναχούς.

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:46
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

46

Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:46

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις π.Νικόλαος Μανώλης, Εκκλησιαστική επικαιρότητα - η φρικτή Βλασφημία

Δημοσιεύτηκε από antonios » Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:45
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός

0

47

Τρί 28 Νοέμ 2017, 16:45

antonios Δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις

3618 Θ. Ενότητες • Σελίδα 1 από 811, 2, 3, 4, 5 ... 81

Μετάβαση σε:  

 Ο Παντοκράτορας
Παντοκράτορας - Kάντε κλίκ

 Αποφθέγματα

 Εικονοστάσι

 Ώρα Μετανοίας

 Αναζήτηση


Προχωρημένη αναζήτηση

 To mixcloud μας...
To mixcloud μας... - Kάντε κλίκ

 Ο Τίμιος

και ζωοποιός Σταυρός

Ο Τίμιος και ζωοποιός Σταυρός - Kάντε κλίκ

 ΠΗΔΑΛΙΟΝ
ΠΗΔΑΛΙΟΝ - Kάντε κλίκ

 Άγιοι μάρτυρες
που δεν υπέκυψαν
Άγιοι μάρτυρες - Kάντε κλίκ

 Η Θέοθεν Βεβαίωσις
Η Θέοθεν Βεβαίωσις - Kάντε κλίκ

 Πάτερ ημών
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς.
Αγιασθήτω το όνομά σου.
Ελθέτω η βασιλεία σου.
Γενηθήτω το θελημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ “Πάτερ ημών”


 Νοερά Ευχή
Νοερά Ευχή - Kάντε κλίκ

 Άγιος Εφραίμ
ο Μεγαλομάρτυρας
Άγιος Εφραίμ - Kάντε κλίκ

 Άγιος Αντώνιος
ο Μέγας
Άγιος Αντώνιος ο Μέγας - Kάντε κλίκ

 Όσιος Ονούφριος
Όσιος Ονούφριος - Kάντε κλίκ

 Οσία Μαρία η Αιγυπτία
Οσία Μαρία η Αιγυπτία - Kάντε κλίκ

 Άγιος Νεκτάριος
Άγιος Νεκτάριος - Kάντε κλίκ

 Δεσμός προς εμάς
Εαν θέλετε κάντε δεσμό με το Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Κάντε χρήση του παρακάτω κώδικα HTML:

 ΠΡΟΣΘΗΚΗ BANNER
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ - BOOKMARKS

 Προσθέστε μας
στην σελίδα σας...
RSS feed
Προσθήκη Banner
Kαινή Διαθήκη
Το Εορτολόγιο(πάτριο)
Πάτριο Windows Gadget
Tα Αποφθέγματα
Αγιολόγιον


Αρχάγγελος Γαβριήλ - Kάντε κλίκ


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com