Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου.

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος
Δωρεάν προσθήκη στο site σας