� ������� ��� �������� - http://agiooros.org

Ἁγιολόγιον - Μάρτιος 25

«Δεῦτε πιστοί, σήμερον χορείαν ἐπικροτήσαντες, εὐσεβῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τῶν Ἁγίων πάντων τὴν ἔνδοξον, καὶ σεβάσμιον μνήμην, ἐνδόξως τιμήσωμεν, λέγοντες· Χαίρετε, Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες, καὶ Ἱεράρχαι. Χαίρετε, Ὁσίων ὁ δῆμος, καὶ τῶν Δικαίων. Χαίρετε, τιμίων Γυναικῶν ὁ χορὸς καὶ Χριστόν ὑπὲρ τοῦ κόσμου πρεσβεύσατε…»
Ἀπό τό Δοξαστικό του ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων.

[Επιστροφή στο Αγιολόγιον]Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 1821

Εἶναι τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς θείας ἐνσάρκωσης, ποὺ μὲ τόσο σαφῆ τρόπο μας τὸ παρουσιάζει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ Εὐαγγέλιό του (κεφ. Α´ στίχ. 26-38). Τὴν ἡμέρα αὐτή, ὁ θεόσταλτος ἀρχάγγελος Γαβριὴλ παρουσιάζεται καὶ λέει στὴν Παρθένα Μαρία ὅτι θὰ γεννήσει υἱό, ποὺ θὰ εἶναι ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἀξίζει, ὅμως, νὰ δοῦμε πὼς οἱ ἐμπνευσμένοι ὑμνῳδοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἔψαλαν τὸ κοσμοσωτήριο ἄγγελμα: «Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια παρθενικὴ πανήγυρις τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται· ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται ἡ Εὔα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς οὐσίας τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὦ μυστήριον! Ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἄφραστος. Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι, παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἷον ὑποδέχεται, Πνεῦμα ἅγιον καταπέμπεται, Πατὴρ ἄνωθεν εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν, ἐν ᾧ καὶ δι᾿ οὗ σωθέντες, συνῳδᾷ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον βοήσωμεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ἐξ ἧς ἡ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν καθ᾿ ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν».


Ὁ Ὅσιος Σεννούφιος ὁ Σημειοφόρος

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἴσως εἶναι ὁ ἴδιος με τὸν ἀσκητὴ τῆς Νιτρίας Σεννούφιο.


Οἱ Ἁγίες Πελαγία καὶ Θεοδοσία

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.


Ὁ Ἅγιος Μάρτυς ἀπὸ τοὺς δήμιους

Αὐτὸς γνώρισε τὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν ἔκλεισαν σὲ βρωμερὴ ἀπομόνωση καὶ πέθανε μᾶλλον ἀπὸ ἀσφυξία.